menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Oczyszczalnia Leśna

Oczyszczalnia Ścieków "Leśna" w Tarnowskich Górach – Strzybnicy

 

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z dzielnic Strzybnica i Rybna. Przepustowość oczyszczalni wynosi 1750 m3/d a średnia ilość ścieków oczyszczanych 690 m3/d.

 

Blokowy schemat technologiczny oczyszczalni "Leśna":

 

 

Część mechaniczna:

 

• stacja mechanicznego podczyszczania ścieków z zawiesin stałych,
• pompownia ścieków surowych,
• dwa osadniki wstępne Imhoffa.

 


Część biologiczna:

 

• dwa równolegle pracujące złoża biologiczne,
• dwa radialne osadniki wtórne.

 

Osiągane efekty oczyszczania :

 

Rodzaj zanieczyszczeń

Osiągane procenty     redukcji zanieczyszczeń

BZT5

96 %

ChZT

93 %

Zawiesina ogólna

97 %

 

Część osadowa:

 

Osady stabilizowane są w osadnikach wstępnych, a następnie odwadniane na poletkach osadowych.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Stoła.