menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Oczyszczalnia Miasteczko Śląskie

Oczyszczalnia Ścieków "Miasteczko Śląskie" w Miasteczku Śląskim

 

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z terenu gminy Miasteczko Śląskie i dzielnicy Żyglin. Przepustowość projektowana oczyszczalni wynosi 1320 m3/d, a średnia ilość ścieków oczyszczanych ok. 640 m3/d.

 

Blokowy schemat technologiczny oczyszczalni "Miasteczko Śląskie":

 

 

Część mechaniczna:

 

• stacja mechanicznego podczyszczania ścieków z zawiesin stałych,
• pompownia ścieków surowych.

 

Część biologiczna:

 

• dwa sekwencyjne biologiczne reaktory SBR,

 

Osiągane efekty oczyszczania :

 

Rodzaj zanieczyszczeń

Osiągane procenty     redukcji zanieczyszczeń                  

BZT5

97 %

ChZT

93 %

Zawiesina ogólna

96 %

 

 

Część osadowa:


Osady stabilizowane są beztlenowo w zbiornikach, a następnie odwadniane na poletkach osadowych.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Graniczna Woda.