×

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn:

„Bieżący odbiór wraz z załadunkiem i transportem oraz przetwarzaniem (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) oraz 19 08 02 (zawartość piaskowników) wytwarzanych na oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez PWiK sp. z o.o. w Tarnowskich Górach” – 2020/0398/P/NP

Oferty wstępne należy opracować na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Ofertę wstępną należy złożyć do dnia: 31.10.2020 do godz. 15:00 poprzez platformę zakupową https://marketplanet.pl/veolia

Październik 2020 r.