×

2 lutego 2021 roku Burmistrz
Tarnowskich Gór, Burmistrz Miasteczka Śląskiego oraz Zarząd Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach spotkali się w
celu  wymiany poglądów na temat
aktualnego stanu spraw związanych zarówno z bieżącym funkcjonowaniem Spółki na
terenie obszaru jej działania, jak i wzajemnych oczekiwań co do przyszłości.

„Nowe otwarcie zostało przez nas
przyjęte jako dobry kierunek, dający szansę na szybkie wypracowanie nowych
rozwiązań”
– Arkadiusz Czech – Burmistrz m. Tarnowskie Góry

Podczas spotkania przedstawiciele
Gminy Tarnowskie Góry, Miasteczka Śląskiego oraz Zarządu PWiK rozmawiali przede
wszystkim o stworzeniu kanałów szybkiej komunikacji oraz „mapy drogowej” dla
prac nad akceptowalnym i pożądanym przez wszystkich modelem funkcjonowania
Spółki oraz wzajemnych relacji z Gminami.

„Podjęto decyzję o powołaniu sześcioosobowego
zespołu, który w pierwszej kolejności uporządkuje i wypracuje priorytety
działań. Mamy nadzieję, iż taka forma współpracy sprzyjać będzie wymianie
doświadczeń i dobrych praktyk”
– Sławomir Jankowski – Prezes PWiK
Sp. z o.o.

Powołany
zespół będzie składać się z zaangażowanych w sprawy komunalne,
infrastrukturalne i finansowe przedstawicieli, wskazanych przez Gminę
Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o.

„Mamy nadzieję, że deklaracja
współpracy każdej ze stron jest gwarancją wypracowania szybkich rozwiązań”
– Michał
Skrzydło – Burmistrz m. Miasteczko Śląskie

Wynegocjowane rozwiązania mają na
celu znalezienie przestrzeni na zachowanie partnerskich relacji i efektywnego
prowadzenia działalności na terenie Gminy Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie.