menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Dział techniczny

Dział Techniczny

- uzgodnienia warunków technicznych
- uzgodnienia branżowe

- przyłaczenia do sieci

- usługi w zakresie wykonania sieci i przyłaczy

tel. (+48) 32 78 40 246

e-mail: roman.jaskolski@veolia.com