×

Dział Techniczny

– uzgodnienia warunków technicznych
– uzgodnienia branżowe
– przyłączenia do sieci
– usługi w zakresie wykonania sieci i przyłączy

tel. (+48) 32 78 40 246
e-mail: roman.jaskolski@veolia.com