×

Dział Zasobów Ludzkich i Administracji

tel. (+48) 32 78-40-212, (+48) 32 78 40 223
e-mail: jaroslaw.drzazga@veolia.com

Manager ds. komunikacji

tel. (+48 32) 78-40-245
e-mail: anna.tronina@veolia.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

          Marcin Nawojski
          e-mail: inspektor.pl.vpol@veolia.com