menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Informacja o jakości wody - Woźniki

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach mieszkańcom Gminy Woźniki