×

Badania mikrobiologiczne – woda

Liczba bakterii grupy coli

A

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04

40,00 zł

Liczba bakterii Escherichia coli

A

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04

35,00 zł

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36 ±2 °C

(44 ±4h)

A

PN-EN ISO 6222:2004

30,00 zł

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 ±2 °C

(68 ±4h)

A

PN-EN ISO 6222:2004

30,00 zł

Liczba enterokoków kałowych

A

PN-EN ISO 7899-2:2004

40,00 zł

Liczba Pseudomonas aeruginosa

A

PN-EN ISO 16266:2009

40,00 zł

Liczba bakterii Legionella sp.

A

PN-ISO 11731-2:2008

95,00 zł