×

Badania fizykochemiczne – woda

Temperatura pobranej próbki wody

A

PN-77/C-04584

7,00 zł

Stężenie jonu amonowego

A

PN-94/C-04576-4

20,00 zł

Barwa

A

PN-EN ISO 7887:2012,

Metoda C +Ap1:2015-6

7,00 zł

Przewodność elektryczna właściwa

A

PN-EN 27888:1999

7,00 zł

pH

A

PN-EN ISO 10523:2012

7,00 zł

Oznaczanie zapachu

NA

PN-EN 1622:2006

7,00 zł

Oznaczanie smaku

NA

PN-EN 1622:2006

7,00 zł

Mętność

A

PN-EN ISO 7027:2003, rozdz. 6

7,00 zł

Stężenie żelaza ogólnego

A

PN-ISO 6332:2001

25,00 zł

Stężenie chlorków

A

PN-ISO 9297:1994

13,00 zł

Stężenie wolnego chloru

A

Metaoda HACH nr8021 wyd.1 z 04/2014

13,00 zł

Sumaryczne stężenie wapnia i magnezu

(twardość wody)

A

PN-ISO 6059:1999

15,00 zł

Stężenie azotynów

A

PN-EN 26777:1999

20,00 zł

Stężenie azotanów

A

PN-82/C-04576/08

21,00 zł

Stężenie manganu

A

PN-92/C-04590-02

23,00 zł

Stężenie siarczanów (VI)

A

PN-ISO 9280:2002

32,00 zł

Zasadowość

NA

PN-90/C-04540/03

13,00 zł

Kwasowość

NA

PN-90/C-04540/03

13,00 zł

Tlen

NA

PN-EN 25814:1999

7,00 zł