×

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu pn:

Modernizacja
sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączy w ul.
Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach

Oferty
wstępne należy opracować na podstawie zapytania ofertowego wraz z
załącznikami.

Ofertę wstępną należy złożyć do
dnia: 19.02.2021 do godz. 15:00
poprzez
platformę zakupową https://marketplanet.pl/veolia

Lipiec
2020 r.