menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Wymiana wodomierzy

KOMUNIKAT

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Tarnowskich Górach

 

informuje Szanownych  Klientów,

 

 że wodomierze główne w imieniu Spółki wymienia firma 
Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne „ Budokamber” 

 

Pracownicy tej firmy posiadają stosowne upoważnienia podpisane przez Zarząd Spółki.  

    W celu umówienia terminu wymiany wodomierza prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy
PBI „Budokamber”

 

tel. +48 663 404 545

 

Wymiana wodomierza dokonywana jest na koszt PWiK sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w terminie ustawowym co 5 lat.

 

 

W przypadku wszelkich dodatkowych  pytań w sprawie wymiany wodomierzy prosimy o kontakt z dyspozytorem PWiK pod nr tel. 994