×

Zajmujemy się produkcją, zakupem, przesyłaniem i sprzedażą wody na potrzeby odbiorców indywidualnych, zbiorowych i przemysłowych na terenie Gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków i wód opadowych.

Przedsiębiorstwo, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Spółka wchodzi w skład grupy Veolia w Polsce od 2002 r. Zatrudnia 147 osób. Przedsiębiorstwo eksploatuje 683 km sieci wodociągowej oraz 362 km sieci kanalizacyjnej, a także obsługuje 13 ujęć wody, 4 stacje uzdatniania wody, 6 oczyszczalni ścieków oraz 45 przepompowni ścieków.