menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Jakość i środowisko

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący ”Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

 

Pierwszy certyfikat ISO w zakresie normy dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością Spółka otrzymała w styczniu 2005 roku. Od tego czasu Przedsiębiorstwo stopniowo rozszerzyło zakres objęty systemem ISO o System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, tworząc w ten sposób funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania. W październiku 2017 r. Przedsiębiorstwo pomyślnie przeszło audyt certyfikujący przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT, dzięki czemu wszystkie posiadane przez nas certyfikaty zostały odnowione na kolejne trzy lata.

 

kliknij obrazek aby powiększyć 

 

                                                                                                Pobierz certyfikat

                                                                                               Pobierz certyfikat

 

Również Laboratorium Przedsiębiorstwa posiada System Zarządzania zgodny z normą ISO 17025:2005 potwierdzony Akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. Obecnie akredytacja obejmuje pobieranie próbek oraz badanie wody i ścieków w zakresie 37 parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.