×

Od 1 lutego 2021 uruchomiona została infolinia wsparcia technicznego dla Wykonawców/Dostawców Grupy Veolia. W sprawach dotyczących funkcjonowania systemu zakupowego Grupy Veolia oraz poruszania się na platformie OnePlace prosimy o kontakt z numerem telefonu: 22 257 22 27 lub drogą mailową:  veolia_wsparcie_dostawcow@marketplanet.pl


 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn:

 

Usługa odbioru wraz załadunkiem, transportem oraz przetwarzaniem w procesie odzysku R10 i R3, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r, poz. 1923)

 

Oferty wstępne należy opracować na podstawie zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

 

Ofertę wstępną należy złożyć do dnia: 22.10.2021 do godz. 14:00 poprzez platformę zakupową https://marketplanet.pl/veolia

 

Październik 2021 r.

_______________________________________________________