×

Od 1 lutego 2021 uruchomiona została infolinia wsparcia technicznego dla Wykonawców/Dostawców Grupy Veolia. W sprawach dotyczących funkcjonowania systemu zakupowego Grupy Veolia oraz poruszania się na platformie OnePlace prosimy o kontakt z numerem telefonu: 22 257 22 27 lub drogą mailową:  veolia_wsparcie_dostawcow@marketplanet.pl

______________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu pn:

Modernizacja
sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączy w ul.
Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach

Oferty
wstępne należy opracować na podstawie zapytania ofertowego wraz z
załącznikami.

Ofertę wstępną należy złożyć do
dnia: 19.02.2021 do godz. 15:00
poprzez
platformę zakupową https://marketplanet.pl/veolia

Luty 2021r.

——————————————————————————————————————–

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn:

Wykonywanie
robót ziemnych koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowych i
kanalizacyjnych (prace awaryjne) oraz przy prowadzonych planowych robotach na
sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych (prace liniowe) na terenie działania
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Oferty
wstępne należy opracować na podstawie zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Ofertę wstępną należy złożyć do dnia: 24.02.2021 do godz. 15:00 poprzez
platformę zakupową https://marketplanet.pl/veolia

Luty 2021 r.