×

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn:

Rozbiórka obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni „Leśna” w Tarnowskich Górach

Ofertę należy opracować na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 

Ofertę wstępną należy złożyć do dnia: 27.11.2018r do godz. 15:00 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach ul. Opolska 51 w sekretariacie mieszczącym się na I piętrze.

 

 

 

 

Listopad 2018r.