menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Sieć kanalizacyjna

 

 

 

 

 

Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej – 362 km

PWiK obsługuje 45 przepompowni ścieków

 

       Główne zadania działu eksploatacji: 

 

  • usuwanie awarii kanalizacyjnych 
  • wymiana sieci i podłączeń kanalizacyjnych 
  • wykonywanie nowych podłączeń kanalizacyjnych 
  • remonty studni rewizyjnych 
  • czyszczenie sieci i podłączeń kanalizacyjnych 
  • diagnostyka sieci (kamerowanie) 
  • usługi odpłatne
  • eksploatacja sieci deszczowych Gminy Tarnowskie Góry