menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Sieć wodociągowa i ujęcia wody

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej – 683 km 

PWiK obsuguje 13 ujęć wody

 

  Główne zadania działu eksploatacji: 

 

 • usuwanie awarii wodociągowych 
 • wymiana sieci i podłączeń wodociągowych 
 • wykonywanie nowych sieci i podłączeń wodociągowych 
 • wymiana wodomierzy 
 • naprawa i wymiana hydrantów oraz zasuw 
 • diagnostyka sieci (lokalizacja ukrytych awarii) 
 • usługi odpłatne
 

 PWiK Sp. z o.o. eksploatuje własne ujęcia wodne.

 

 • ujęcie przy ul. Opolskiej nr III, Koehler  - zasila centrum miasta i dzielnicę Opatowice
 • ujęcie przy ul. Opatowickiej - zasila osiedle Przyjaźń
 • ujęcie przy ul. Batalionów Chłopskich - wyłączone z eksploatacji
 • ujęcie Pniowiec - wyłączone z eksploatacji 

       

     zasilania obce:  

 

 • Huta Miasteczko Śląskie - zasila Miasteczko Śląskie - wyłączone z eksploatacji
 • Centrum Handlowo - Magazynowe - zasila dzielnice Strzybnica, Czarna Huta, Puferki, Repeckie,

            Centrum

 • ujecie SUW Miedary (GPW Katowice) - zasila centrum miasta, osiedle Przyjaźń, dzielnice Repty i

            Bobrowniki, Rybna, Oś. Jana, Lasowice

 • ujęcie Bibiela (GPW Katowice) - zasila Miasteczko Śląskie
 • SUW Woźniki - Woźniki
 • SUW Psary - Psary, Lubsza, Piasek, Kamienica, Babienica, Mzyki
 • SUW Pakuły - Pakuły, Kamieńskie Młyny, Drogobycza, Niwy, Okrąglik, Sknesówka, Ligota

             Woźnicka   Górale, Czarny Las, Niegolewka

 • ujęcie Dąbrowa - Dąbrowa Mała, Dąbrowa Wielka, Kolonia Woźnicka