×

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rynku, jak również w trosce o środowisko, Spółki Grupy Veolia w Polsce
zdecydowały się wdrożyć Platformę Zakupową – narzędzie, które będzie
podstawowym środkiem komunikacji z dostawcami/wykonawcami w trakcie procesu
zakupowego.

Oznacza to, że cały proces od
kwalifikacji dostawcy, poprzez ofertowania i oceny ofert
prowadzony będzie w sposób elektroniczny, zapewniając zachowanie pełnej
poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Platforma Zakupowa zostanie uruchomiona z dniem 02.03.2020 r. a więc dla
wszystkich postępowań ogłoszonych od tego dnia wszystkie oferty na te
postępowania powinny być składane przez Państwa poprzez platformę.

Platforma Zakupowa MarketPlanet
umożliwia dostawcom/wykonawcom:

• rejestrację w systemie,

• przystąpienie do zapytania
ofertowego,

• podgląd zapytania ofertowego
wraz z całą dokumentacją,

• zapisanie i złożenie oferty
wraz z załącznikami,

• zadanie pytania operatorowi
prowadzącemu zapytanie ofertowe,

• udzielenie odpowiedzi na
pytanie zadane przez operatora,

• uczestniczenie w aukcji
elektronicznej,

• kwalifikacja

Procedura ofertowania wymagać
będzie wcześniejszej rejestracji w bazie dostawców/wykonawców OnePlace: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek

Ze swojej strony zachęcamy
Państwa do rejestracji w strefie biznesowej OnePlace już teraz, gdyż zyskujecie
Państwo możliwość darmowego poszerzenia swojej bazy potencjalnych nabywców.
Dodatkowa przewaga to podanie całej swojej gamy materiałów i /lub usług
oferowanych przez Państwa firmę poprzez własne przypisanie do określonych grup
materiałowych i/lub usługowych. Wytyczne odnośnie rejestracji Państwa firmy na
platformie znajdują się na stronie  https://promo.marketplanet.pl/veolia.

Aby zarejestrować się na platformie One Place koniecznym
jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarki pozwalającej na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie.
Wsparcie w procesie rejestracji oraz wszystkich innych czynnościach na
Platformie po składanie ofert mają Państwo zapewnione poprzez infolinię
Marketplanet OnePlace:

Pod numerem telefonu: (+48) 22 576 87 90

lub też mailowo pod adresem: oneplace@marketplanet.pl