×

INFORMACJA O PRACACH W DNIU 30.09.2022

Miasteczko Śląskie – wymiana wodomierzy

Tarn. Góry – Inkasenci – odczyty wodomierzy

Tarn. Góry ul. Rozmarynowa- wykonanie nowego podłączenia.

Tarn. Góry Opatowice – zabudowa wodomierzy

Bobrowniki Śl. – Osiedle Królów – diagnostyka sieci wodociągowej

Tarn. Góry – prace zlecone

 

  INFORMACJA O AWARIACH W DNIU 30.09.2022

Tarn. Góry ul. Myśliwska 8 – awaria wodociągowa na podłączeniu

 

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

Za wynikłe uciążliwości bardzo przepraszamy. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyspozytor pod bezpłatnym numerem telefonu 994

 

 

 

 

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w rejonie ulicy Teofila Królika w Tarnowskich
Górach, służby eksploatacyjne PWiK odcięły i całkowicie wyłączyły z eksploatacji wodociąg
biegnący w rejonie restauracji „Kurna Chata” i dokonały zmiany kierunku zasilania w wodę dla
mieszkańców z rejonu ulicy Teofila Królika. Dzięki temu pozostanie utrzymana ciągłość dostaw
wody dla okolicznych budynków, bez względu, na to czy degradacja terenu będzie dalej
postępować.
Jednocześnie PWiK stale monitoruje sieci wodociągowe i kanalizacyjne biegnące w tym
rejonie.