×

INFORMACJA O PRACACH W DNIU 26.01.2022

 Tarn. Góry – Osiedle Andersa – wymiana wodomierzy blokowych

Tarn. Góry – Centrum – diagnostyka sieci wodociągowej

Tarn. Góry ul. Powstańców Warszawskich – wykonanie nowego podłączenia wodociągowego

Tarn. Góry ul. Zagórska 169 – przebudowa podłączenia wodociągowego

Tarn. Góry ul. Opolska 36 – przebudowa podłączenia wodociągowego

Tarn. Góry ul. Częstochowska 4 – remont podłączenia wodociągowego

Tarn. Góry ul. Armii Krajowej 12 – lokalizacja studni kanalizacyjnej

Woźniki – obsługa Ujęć Wody

INFORMACJA O AWARIACH W DNIU 26.01.2022

Żyglin – lokalizacja awarii kanalizacyjnej

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

INFORMACJA

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w rejonie ulicy Teofila Królika w Tarnowskich
Górach, służby eksploatacyjne PWiK odcięły i całkowicie wyłączyły z eksploatacji wodociąg
biegnący w rejonie restauracji „Kurna Chata” i dokonały zmiany kierunku zasilania w wodę dla
mieszkańców z rejonu ulicy Teofila Królika. Dzięki temu pozostanie utrzymana ciągłość dostaw
wody dla okolicznych budynków, bez względu, na to czy degradacja terenu będzie dalej
postępować.
Jednocześnie PWiK stale monitoruje sieci wodociągowe i kanalizacyjne biegnące w tym
rejonie.