×

INFORMACJA O PRACACH W DNIU 24.06.2022

Tarn. Góry- wymiana wodomierzy

Tarn. Góry ul. Górnicza – modernizacja sieci wodociągowej

Tarn. Góry ul. Kamienna – likwidacja studni wodomierzowej

Lasowice – diagnostyka sieci wodociągowej

Tarn. Góry ul. Husarska – nowe podłączenie wodociągowe

Tarn. Góry ul. Laurowa – budowa nowego przyłącza kanalizacyjnego

Tarn. Góry ul. Towarowa – czyszczenie osadnika

Tarn. Góry ul. Szczęść Boże – naprawa wpustu

Oś. Przyjaźń – kontrola sieci kanalizacyjnej

         INFORMACJA O AWARIACH W DNIU 24.06.2022

 

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

Z powodu prac serwisowych na sieci wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla odbiorców Oś. Przyjaźń ul Szwedzka oraz Centrum Handlowe Czerwona Torebka

w dniu 24.06.22r w godz. 9.30 do 12.00

Za wynikłe uciążliwości bardzo przepraszamy. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyspozytor pod bezpłatnym numerem telefonu 994

 

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w rejonie ulicy Teofila Królika w Tarnowskich
Górach, służby eksploatacyjne PWiK odcięły i całkowicie wyłączyły z eksploatacji wodociąg
biegnący w rejonie restauracji „Kurna Chata” i dokonały zmiany kierunku zasilania w wodę dla
mieszkańców z rejonu ulicy Teofila Królika. Dzięki temu pozostanie utrzymana ciągłość dostaw
wody dla okolicznych budynków, bez względu, na to czy degradacja terenu będzie dalej
postępować.
Jednocześnie PWiK stale monitoruje sieci wodociągowe i kanalizacyjne biegnące w tym
rejonie.