×

INFORMACJA O PRACACH W DNIU 01.02.2023 r.

Tarnowskie Góry – inkasenci – odczyty wodomierzy

Miasteczko Śląskie – wymiana wodomierzy

Tarn. Góry ul. Gliwicka 205  – wymiana podłączenia

Żyglin – kontrola kanalizacji

Tarn. Góry ul. Herbaciana – budowa nowego podłączenia

Żyglin ul. Sokoła 5 – wymiana podłączenia

Tarn. Góry ul. Szopena-Kolorowa – naprawa zasuwy podłączeniowej

Tarn. Góry Salezjanie – przebudowa studni

INFORMACJA O AWARIACH W DNIU 01.02.2023 r.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Za wynikłe uciążliwości bardzo przepraszamy. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyspozytor pod bezpłatnym numerem telefonu 994