menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Przerwy w dostawie wody

 

 
 
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyspozytor pod bezpłatnym numerem telefonu 994
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJA O AWARIACH
W DNIU 15.01.2018
 
 

Miasteczko Śl. ul. Srebrna x ul. Dworcowa

usuwanie awarii wodociągowej

Tarn. Góry ul. Husarska

usuwanie awarii wodociągowej

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

INFORMACJA O PLANOWANYCH PRACACH
W DNIU 15.01
.2018

 

 

 

Tarn. Góry

zabudowa oraz uruchamianie przyłączy wodociągowych

Woźniki – Lubsza

diagnostyka sieci wodociągowej

Bytom ul. Suchogórska

wymiana podłączenia wodociągowego

Tarn. Góry – Stare Tarnowice

diagnostyka sieci wodociągowej

Woźniki ul. Kiebla

naprawa zasuwy odcinkowej

Tarn. Góry ul. Rymera

udrożnienie sieci kanalizacyjnej

Tarn. Góry os. Kolejarzy

przeglądy sieci kanalizacyjnej

Tarn. Góry Os. Jana

przeglądy sieci kanalizacyjnej

Tarn. Góry os. Sielanka

przeglądy sieci kanalizacyjnej