menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wody i ścieków
 
 
Kompetentny personel wykonuje za pomocą wysokiej klasy sprzętu laboratoryjnego badania wody i ścieków. W ramach analiz biologicznych prowadzone są badania mikrobiologiczne wody oraz określanie parametrów fizykochemicznych wody i ścieków. Zalecamy kontrolę jakości wody, szczególnie w studniach przydomowych.