×

Obecna cena wody w Tarnowskich Górach to za 1m3 wody, to 6,06 zł brutto

 

Jak wyglądamy na tle innych Gmin? Proszę, oto porównanie (ceny brutto):

Piekary Śląskie 5,44 zł/m3

Radzionków 6,38 zł/m3

Świerklaniec 6,34 zł/m3

Zbrosławice 6,15 zł/m3

Bytom 5,72 zł/m3

 

Na cenę wody tarnogórski PWiK ma bardzo duży wpływ. Nie kupuje wody od jednego, dość drogiego dostawcy, tylko stara się znaleźć tańsze źródła dostaw wody, ponadto uruchamia eksploatację własnych źródeł, inwestuje w stacje uzdatniania wody Prowadzi też racjonalną politykę inwestycyjną budując i modernizując sieci wodociągowe. Warto dodać, że sieci są własnością Przedsiębiorstwa, nie są więc objęte czynszem dzierżawnym, a podatek jaki jest nałożony przez Miasto, to 2% podatek od sieci  wodociągowej i jest to koszt 0,28 zł/m3.Tak naprawdę jest równy dopłacie jaką dokonuje Miasto na rzecz mieszkańców.

Na kształtowanie taryfy za ścieki – przypomnijmy 13,13 zł/m3 brutto, PWiK ma już dużo mniejszy wpływ. Sieci w dużej części należą do Miasta, a PWiK je jedynie dzierżawi. Są one nowe i kosztowne. Jeśli sieci są dzierżawione, to oprócz podatku od urządzeń wod-kan PWiK musi zapłacić czynsz dzierżawny. Samych kosztów naliczanych przez Urząd Miasta w obecnej taryfie jest aż 4,77 zł/m3. To czysty zysk dla Urzędu, który zasila budżet Gminy. Dla porównania słynna „zbyt wysoka marża zysku PWiK” w taryfie za ścieki, to zaledwie 1,30 zł/m3, z czego po zapłaceniu podatku dochodowego zostanie 1,05 zł/m3. W tym zysku udział mają Wspólnicy, w tym Gmina Tarnowskie Góry (25,3%)

Pozostała część kosztów, czyli 5,97 zł/m3 zawiera koszty: eksploatacji 3 oczyszczalni ścieków, 30 przepompowni i ok. 300 km sieci kanalizacyjnej, zagospodarowania tysięcy ton osadów ściekowych, koszty energii, obsługi laboratoryjnej, koszty amortyzacji, wynagrodzeń i materiałów. Nie bez znaczenia są tu koszty transportu, sprzętu specjalistycznego i całodobowej obsługi.

W skalkulowanej cenie za odbiór ścieków są również płatności, które trafiają do budżetu  Państwa. Są to opłaty środowiskowe oraz podatek VAT. Kwota tych wydatków, to 1,09 zł/m3

Czynsz dzierżawny oraz podatki, które są największym obciążeniem, to skutek wysokiego tempa inwestycyjnego przyjętego przez Miasto,  a PWiK nie ma na nie wpływu i musi te koszty przenieść bezpośrednio do taryfy. Inwestycje w skanalizowanie miasta i eliminowanie tzw. „białych plam”, są potrzebne. Jednak każdy z nas musi mieć świadomość, że to co jest dobre dla rozwoju miasta, niestety w bardzo odczuwalny sposób obciąża taryfy.

Na terenie miasta Tarnowskie Góry inwestycje kanalizacyjne są bardzo daleko zaawansowane i dlatego poziom kosztów w taryfie za ścieki jest tak bardzo przez naszych mieszkańców odczuwany. Inne miasta jeszcze realizują projekty inwestycyjne z Funduszu Spójności i dlatego dopiero w późniejszym okresie u nich także zaobserwuje się wzrost taryf.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach, wielokrotnie proponowało rozwiązania, które miałyby realny wpływ na odciążenie taryfy za ścieki, a tym samym odciążenie kieszeni mieszkańców. Mamy nadzieję, że w końcu uda się w Tarnowskich Górach wypracować taki model, by taryfy były mniejszym ciężarem dla mieszkańców.