menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

SMS-INFO

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

W TARNOWSKICH GÓRACH

 

 

wychodząc naprzeciw  zapotrzebowaniu Klientów na informację o planowanych przerwach w dostawie wody lub o awariach  wodociągowo-kanalizacyjnych, które mogą istotnie ograniczyć możliwość korzystania z naszych usług uruchamia dla wszystkich odbiorców wody bezpłatną informację SMS-INFO, która będzie  przesyłana z wyprzedzeniem na Państwa telefon komórkowy!

 

Zwracamy uwagę ,że informacje te mogą być przesyłane także dla lokatorów, najemców, korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zarządców nieruchomości, Zarządy Wspólnot oraz innych.


Stopniowo będziemy rozszerzać naszą usługę o informacje na temat terminów odczytu lub wymiany wodomierzy, przypomnienia o terminach płatności  faktury za wodę i ścieki , o zmianach taryfy itp. Usługa SMS-INFO jest  bezpłatna.

 

Jeżeli chcesz otrzymać taką informację to wyślij na numer  661-002-727 SMS o treści:

 

dla zainteresowanych z Tarnowskich Gór

DODAJ  TG   nazwa ulicy

dla zainteresowanych z Miasteczka Śląskiego       

DODAJ  MS  nazwa ulicy

dla zainteresowanych z Woźnik

DODAJ  WS  nazwa ulicy

 

przykładowo  DODAJ TG OPOLSKA

 

Uwaga nazwy ulic wieloczłonowe piszemy bez spacji!

 

W przypadku rezygnacji z tej usługi należy wysłać SMS o treści :

 
USUN TG ; USUN MS ; USUN WS ;

 

Opłata za wysłany do nas SMS aktywujący usługę zgodnie z taryfą Państwa operatora komórkowego.