menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Taryfa Miasteczko ŚIąskie

kliknij tutaj aby otworzyć lub pobrać plik 

 

KOMUNIKAT
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach

 

W związku z podjęciem uchwały nr XXXIX/341/18 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zgodnie z art.24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 328) Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Miasteczko Śląskie od dnia 14 maja 2017 roku do dnia 10 czerwca 2018 roku będą obowiązywać następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków