menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Taryfa Radzionków

 

KOMUNIKAT
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach

 

 

Zgodnie z art.24 ust.7  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz.U. z 2017  poz.328 ) , Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Radzionków od dnia 25 kwietnia 2017 roku do dnia 24 kwietnia  2018 roku będzie obowiązywać następujące taryfa  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla klientów obsługiwanych przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.