menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Taryfa Świerklaniec

kliknij tutaj aby otworzyć lub pobrać plik 


 
KOMUNIKAT
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach
 
 
Zgodnie z art.24 ust.7  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.328),  Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Świerklaniec od dnia 13 sierpnia 2017 roku do dnia 12 sierpnia 2018 roku będą obowiązywać następujące taryfy  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla klientów obsługiwanych przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.