menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Taryfa Woźniki

kliknij tutaj aby otworzyć lub pobrać plik KOMUNIKAT
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach

 Zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 328) Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Woźniki od dnia 21 grudnia 2017 roku do 20 grudnia 2018 roku obowiązywać będzie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę zawierająca następujące ceny i stawki opłat.