×

Kliknij aby otworzyć plik

KOMUNIKAT
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach

Zgodnie z art.24 g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 2028), Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Miasteczko Śląskie od dnia 26 maja 2020 roku do dnia wejścia w życie nowej taryfy będzie obowiązywać następująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla klientów obsługiwanych przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Attachments