×

kliknij tutaj aby otworzyć lub pobrać plik 

KOMUNIKAT
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach

Zgodnie z art.24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 328 z późniejszymi zmianami), Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Miasteczko Śląskie od dnia 26 maja 2018 roku do dnia 25 maja 2021 roku będzie obowiązywać następująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla klientów obsługiwanych przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Attachments