×

KOMUNIKAT
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach

Zgodnie z art.24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 328 z późniejszymi zmianami), Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Radzionków od dnia 25 maja 2018 roku do dnia 24 maja 2021 roku będzie obowiązywać następująca taryfa  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla klientów obsługiwanych przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Attachments