×
KOMUNIKAT
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach
Zgodnie z art.24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 328 z późniejszymi zmianami), Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje, że Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Świerklaniec od dnia 25 maja 2018 roku do dnia 24 maja 2021 roku będzie obowiązywać następująca taryfa  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla klientów obsługiwanych przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Attachments