×

Kliknij aby otworzyć plik

KOMUNIKAT
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach

Komunikat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, informuje, że obecnie obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 3 maja 2017r.

Taryfy te będą obowiązywać do dnia zatwierdzenia nowych stawek przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.

Attachments