menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

wniosek o wydanie technicznych warunków na zainstalowanie podlicznika wodomierza głównego dla pomiaru wody zużywanej do podlewania ogrodu (trawnika, upraw zielonych)