menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Współpraca z deweloperami

Współpraca z deweloperami przy realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych
 
 
Przy realizacji inwestycji wodno-kanalizacjnych, na życzenie Klienta, Przedsiębiorstwo służy pomocą w zakresie;
 
 
- współpracy z inwestorami
- pomocy w przyjęciu optymalnych rozwiązań technicznych
- pomocy w rozwiązaniach technicznych dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
- kompleksowej eksploatacji indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę, hydroforowni oraz przepompowni ścieków
- świadczenia usług specjalistycznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.