menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Wykrywanie nieszczelności

Wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych za pomocą korelatora
 
 
Doświadczenie Pracowników Przedsiębiorstwa oraz nowoczesny sprzęt specjalistyczny umożliwiają szybkie zlokalizowanie wycieku wody na przyłączu lub wewnętrznej sieci.