×

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn:

Usługa odbioru wraz załadunkiem, transportem oraz przetwarzaniem w procesie odzysku R10 i R3, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r, poz. 1923)

Oferty wstępne należy opracować na podstawie zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Ofertę wstępną należy złożyć do dnia: 14.08.2020 do godz. 14:00 poprzez platformę zakupową https://marketplanet.pl/veolia

Lipiec 2020 r.