×

W związku z pandemią koronawirusa zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach informuje, że zarówno nasza załoga, jak i eksploatowane przez nas urządzenia, są przygotowane do zapewnienia ciągłości świadczenia usług dostaw wody i odbioru ścieków, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Z
publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 3.03.2020r. (Water,
sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus.
Technical brief. WHO 3 March 2020) wynika, że obecnie nie ma żadnych
dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej, a proces
dezynfekcji wody zapewnia jego szybką inaktywację. WHO uważa, że
dodatkowe środki nie są potrzebne, co oznacza, że wcześniej
obowiązujące wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do
spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę dalej
znajdują zastosowanie.

Potwierdzamy,
że woda dostarczana mieszkańcom Tarnowskich Gór, Miasteczka
Śląskiego i Woźnik spełnia wszystkie wymagania jakościowe
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady
Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi. Przeprowadzane badania potwierdzają, że jest w pełni
bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych
patogennych mikroorganizmów.

Jednocześnie
informujemy, że wdrożyliśmy w przedsiębiorstwie Plan Utrzymania
Działań na wypadek pandemii koronawirusa. Ujęte są w nim między
innymi działania związane z:

 • zapewnieniem
  bezpieczeństwa pracy personelu, w tym procedury postępowania w
  przypadku wystąpienia objawów i podejrzenia infekcji u pracowników
  z objawami zakażenia,
 • zabezpieczeniem
  infrastruktury oraz stanów magazynowych w celu utrzymania ciągłości
  usług,
 • uregulowaniem
  zasad
  postępowania w kontaktach z klientami, kontrahentami i dostawcami.