×

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY WYMIANY
WODOMIERZY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Tarnowskich Górach

informuje Szanownych  Klientów,

 że wodomierze główne w imieniu Spółki wymieniają firmy: 

Przedsiębiorstwo
Budowlano – Instalacyjne „ Budokamber” Patrycjusz Ogórek  

     W celu umówienia terminu wymiany wodomierza prosimy o kontakt:  tel. 48 663 404 545 , 32 240 01 77

PHU Ampil
Technika Grzewcza i Sanitarna Leszek Dziura

    W celu umówienia
terminu wymiany wodomierza prosimy o kontakt: tel. 48 604 676 219

Pracownicy tych firm posiadają stosowne upoważnienia
podpisane przez Zarząd Spółki.  

Wymiana wodomierza dokonywana jest na koszt PWiK sp. z o.o w Tarnowskich Górach
w terminie ustawowym co 5 lat.

W przypadku wszelkich dodatkowych  pytań w sprawie
wymiany wodomierzy prosimy o kontakt pod nr tel.

+48 32 78-40-252
+48 32 78-40-216

+ 48 32 78-40-220
+48 32 78-40-243

+ 48 32 78-40-244
+48 667-588-596

994