×

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, informuje iż w
związku z rozwijającą się sytuacją zagrożenia koronawirusem oraz w celu ograniczenia
zagrożeń zarówno dla naszych klientów jak i pracowników, wprowadza zmianę w zasadach
odczytu wodomierzy dokonywanych przez inkasentów Spółki.

Z dniem 16 marca
2020 inkasent nie będzie już wchodził do środka nieruchomości celem dokonania
odczytu.

W związku z
powyższym prosimy klientów o dokonanie samodzielnego odczytu stanu wodomierza i
podanie tej informacji bezpośrednio do PWiK poprzez dedykowaną zakładkę na stronie
internetowej lub platformę iBOK. Stan wodomierza można również podać pracownikom
Biura Obsługi Klienta pod następującymi numerami telefonu:  032 78 40 247,   032 78 40 248,   032 78 40 257

Klienci
posiadający wodomierz z nakładką elektroniczną, będą obsługiwani na
dotychczasowych zasadach.

Informujemy
ponadto, iż w sytuacjach problemu z odczytem lub brakiem podania stanu
wodomierza PWiK Sp. z o.o. zastosuje średnią ustaloną w oparciu o odczyty z
poprzedniego okresu.